Suoraan sisältöön
Jyvaskylanseutu.fi > Liikkis

Liikkis

Liikkis on liikunnallisia erityistarpeita omaavien koululaisten liikunnallista kerhotoimintaa.

Jyväskylässä Liikkis-toimintaa lukuvuonna 2008 - 2009 ovat kaupungin liikuntapalveluiden järjestämät kuusi kerhoa, Huhtarinteen koulun ja Korpilahden yhtenäiskoulun iltapäivätoiminnan eli Jälkkärien liikuntakerhot sekä Toimintatuvan liikuntakerho. Jyväskylässä liikuntapalveluiden kerhoihin voivat osallistua Jyväskylän koulujen ja iltapäivätoiminnan 3.−9.-luokkalaiset lapset ja nuoret, joilla on liikunnallisia erityistarpeita. Jälkkärien kerhot ovat kunkin koulun erityistarpeita omaaville jälkkäriläisille ja Toimintatuvan kerho tuvan iltapäivätoiminnan lapsille. Erityistarpeita ovat esimerkiksi liikuntarajoitteet, kehitysvamma, aistitoimintojen puutokset, oppimis- ja tarkkaavaisuushäiriöt, käyttäytymisen ongelmat ja muut oireet kuten dysfasia, autismi tai Aspergerin syndrooma jne.

Muuramessa järjestetään lukuvuonna 2008–2009 Keva-Liikkis kehitysvammaisille 7 - 9 -vuotiaille lapsille ja hieman vanhemmille lapsille.

Osallistujille järjestetään tarvittaessa edulliset kuljetukset koululta tai kotoa Liikkikseen ja takaisin. Osallistujien ikäraja ei ole ehdoton.

Tarkemmat tiedot liikuntaryhmistä, toimintakaudesta, osallistumismaksuista ja ilmoittautumisesta sekä yhteystiedot löytyvät klikkaamalla vasemmalla olevan hakemiston otsikoita.

Ajankohtaista

Liikkis-kerhojen tuntisuunnitelmia ideoiksi ohjaajille

Liikkis-kerhoista on kerätty tuntisuunnitelmia ideoiksi lasten soveltavaa liikuntaa ohjaaville. Tuntisuunnitelmat sisältävät mm. motoriikkaharjoittelua, vesiliikuntaa, kouluikäisten kehitysvammaisten liikuntaa ja asperger-lasten liikuntaa. Suunnitelmat ovat ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kirjaamia ja ne löytyvät sivulta: www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/terveyserityisliikunta/tel_materiaali

Liikkis jatkuu lukuvuonna 2008 - 2009 kerhotoimintana uuden Jyväskylän koululaisille sekä Muuramessa kehitysvammaisille lapsille

Muuramen Keva-Liikkis muuramelaisille ja korpilahtelaisille kehitysvammaisille lapsille jatkuu lukuvuonna 2008 - 2009 terveysaseman, vapaa-aikatoimen ja koulutoimen yhdessä organisoimana. Jyväskylässä Liikkis-toiminta keskittyy nyt uuden Jyväskylän liikunnallisia erityistarpeita omaavien koululaisten palveluihin. Liikkis-toiminnan kautta saadaan lisättyä tasapuolisuutta liikuntatoiminnan tarjonnassa entisten Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden koululaisille. Esimerkkinä tästä ovat Liikkiksen ja Jyväskylän seudun koululaisten iltapäivätoiminnan, Jälkkärin, yhteistyön kautta ensi lukuvuonna kolmella koululla toimivat erityisliikuntakerhot. Kerhot järjestetään Länsi-Suomen läänin jakaman kerhotoiminnan avustuksen turvin. Jälkkäreiden Liikkis-kerhot tulevat toimimaan kouluilla, joilla erityistarpeita omaaville lapsille ei muutoin ole pystytty tarjoamaan riittävästi heille sovellettua liikuntaa. Huhtarinteen koulussa opiskelee erityistarpeita omaavia lapsia koko Jyväskylän seudulta, eli koulun Jälkkärissä toimintaa järjestämällä tavoitetaan myös muiden kuntien koululaisia. Oheistavoitteena Liikkis-toiminnassa on tuottaa erityislasten liikunnalliseen kerhotoimintaan tuntisuunnitelmien ideapankki, joka on internetissä kaikkien käytössä.

Liikkis-toiminta lukuvuonna 2007 - 2008 mahdollistuu läänin hankeavustuksella

Lapsilla, joilla on erityisiä tarpeita ja jotka ovat 3.−9.-luokkalaisia, on Jyväskylän seudulla ollut rajoitetut mahdollisuudet osallistua liikunnalliseen iltapäivätoimintaan. Toiminnan järjestämistä ja siihen osallistumista ovat vaikeuttaneet koulutettujen ohjaajien, avustajien, liikuntavälineiden sekä kuljetusten puute. Jyväskylän kaupungin liikuntatoimi ja Seudullinen terveys- ja erityisliikunta alueellisesti toteutettuna Jyväskylän verkostokaupungin kunnissa -hanke eli TERLI-hanke saivat nyt Länsi-Suomen lääniltä liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämisavustuksen, jonka turvin seudun lapsille tarjotaan mahdollisuus osallistua Jyväskylässä järjestettäviin liikuntaryhmiin. Näin voidaan hyödyntää kaupungin ja siellä sijaitsevien oppilaitosten hyviä erityisliikunnan resursseja myös naapurikunnissa asuvien lasten hyväksi.

Yhteistyökumppaneina Liikkis-toiminnassa ovat ohjaajien ja avustajien sekä mallituntien suunnittelun osalta Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ja toiminnan järjestämisen osalta myös liikuntaseuroja. Malike-välinevuokraamon kanssa tehtävän yhteistyön avulla lisätään käytössä olevien liikuntavälineiden valikoimaa ja määrää. Oheistavoitteena hankkeessa on tuottaa erityislasten liikunnalliseen iltapäivätoimintaan mallitunteja. Valmiilla tuntien malleilla edistetään toiminnan laatua sekä laadukkuuden säilymistä ja levittämistä. Mallitunnit tuotetaan Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun erityisliikunnan opiskelijoiden sekä hankkeen työntekijöiden yhteistyönä.

Liikkis-logo

Copyright © Jyväskylän seutu 2019 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta