Suoraan sisältöön
Jyväskylän seudun jätehuolto » Palvelutehtävät

Palvelutehtävät

Jätehuollon palvelutehtävät kuuluvat 1.1.2017 alkaen kuntien yhteiselle jäteyhtiölle, Mustankorkea Oy:lle. Yhtiön omistajakunnat ovat Jyväskylän kaupunki sekä Laukaan ja Muuramen kunnat.

Mustankorkea Oy vastaa jätehuollon järjestämisestä eli se tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut huolehtimalla jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta.

Mustankorkea Oy
p. 010 325 3900 arkisin klo 9-15
asiakaspalvelu@mustankorkea.fi
laskutus@mustankorkea.fi
https://mustankorkea.fi/

Anna palautetta ja kerro havaintosi!

  • Anna palautetta jätehuollon käytännön järjestelyistä. Risuja, ruusuja, ideoita ja ehdotuksia voit lähettää tämän linkin kautta.
  • Kerro havaintosi Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen aiheuttamista ympäristövaikutuksista tämän linkin kautta.

Jyväskylässä ja Muuramessa

Ota yhteyttä Mustankorkeaan, kun haluat
- liittyä järjestetyn jätehuollon asiakkaaksi
- muuttaa omia jätehuoltopalveluja, esimerkiksi jäteastian kokoa ja tyhjennysväliä
- selvittää jätelaskuun liittyviä asioita
- saada lisätietoa jätteiden lajittelusta tai käsittelystä

Laukaassa

Laukaassa liittyminen jätehuoltoon tapahtuu ottamalla yhteyttä jätteenkuljetusyritykseen. Jätteenkuljetusyritykset, joiden kanssa jätehuoltoviranomaisella on sopimus jätteiden keräämisestä kunnan alueella, ovat seuraavat:
- Laukaan Puhtaanapito Oy, p. 014 837 636 (koko Laukaan alueella)
- Sydän-Suomen Kuljetus Oy, p. 020 7613 660 (Lievestuoreella ja sen lähialueella)
- Lassila & Tikanoja Oyj, p. 010 636 186 (Leppäveden ja Vihtavuoren alueella)

Ota yhteyttä Mustankorkeaan, kun haluat
- liittyä aluekeräyspisteen käyttäjäksi ja muuttaa sen käyttöön liittyviä tietojasi, kuten laskutusosoitetta
- saada lisätietoa jätteiden lajittelusta tai käsittelystä

Ajankohtaista

Päätös Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmästä

Jyväskylän seudun jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan 18.5.2017 siirtää kunnan vastuulle kuuluvan yhdyskuntajätteen jätteenkuljetuksen Laukaassa kunnan järjestämäksi jätteenkuljetukseksi 1.10.2019 alkaen. Päätös ei koske sako- ja umpikaivolietteitä.

Jätelautakunnan päätös valitusosoituksineen sekä päätökseen liittyvä aineisto pidetään yleisesti nähtävillä 22.5.–21.6.2017 saakka Laukaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, jätelautakunnan internetsivuilla osoitteessa jyvaskylanseutu.fi/jate/kuulutukset sekä kaupunkirakenteen toimialalla osoitteessa Hannikaisenkatu 17, 40100 Jyväskylä.

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla kirjallisesti 21.6.2017 mennessä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Lue lisää asiasta Kuulutukset-sivulta.

Copyright © Jyväskylän seudun jätehuolto 2017 Sivun alkuun