Suoraan sisältöön

Kuulutukset


Kuulutus 4.12.2018 D/3285/02.05.00.02/2018

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi

Jyväskylän seudun jätelautakunta valmistelee 1.2.2019 voimaan tulevaa kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaa, jota sovelletaan Jyväskylässä ja Muuramessa. Kunnalla on toissijainen velvollisuus järjestää muun kuin jätelain 32 §:ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Yrityksille ja yhteisöille sekä niille, joihin asialla voi olla vaikutus, varataan mahdollisuus esittää asiassa mielipiteensä. TSV-jätetaksaluonnos on nähtävillä 4.12.2018–3.1.2019 Jyväskylän ja Muuramen virallisilla ilmoitustauluilla ja Jyväskylän seudun jätelautakunnan internetsivuilla osoitteessa jyvaskylanseutu.fi/jate/kuulutukset.

Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti 3.1.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki, Kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä.

Lisätietoja antaa jätehuoltosuunnittelijat Johanna Ahonen, p. 014 266 8793 tai Sirpa Kovanen, p. 014 266 5153 tai jatelautakunta@jkl.fi.


Jyväskylän seudun jätelautakunta

Lue tästä: TSV-jätetaksa 2019 (luonnos)Kuulutus 4.12.2018 D/2658/02.05.00.02/2018

Jätetaksa 1.1.2019 alkaen

Jyväskylän seudun jätelautakunta on hyväksynyt 28.11.2018 vuoden 2019 alussa voimaan tulevan jätetaksan. Jätetaksa sisältää kiinteistöittäisen jätehuollon maksut Jyväskylän kaupungissa sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kunnissa sekä Mustankorkea Oy:n lajittelupihan ja jätekeskuksen vastaanottohinnat.

Taksa-asiakirja on nähtävillä 3.1.2019 saakka osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja jätelautakunnan internetsivuilla http://jyvaskylanseutu.fi/jate/kuulutukset. Päätökseen saa hakea muutosta jätelain 137 §:n mukaan valittamalla kirjallisesti 3.1.2019 mennessä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (osoite Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA) siten kuin kuntalaissa säädetään.

Lisätietoa: Kari Ström puh, 014 266 5139


Jyväskylän seudun jätelautakunta


Lue tästä: Jätetaksa 2019

Ajankohtaista

Jätetaksoja kuulutuksissa

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi ja Jätetaksa 1.1.2019 alkaen ovat nähtävillä jätelautakunnan internetsivuilla osoitteessa http://jyvaskylanseutu.fi/jate/kuulutukset.

Copyright © Jyväskylän seudun jätehuolto 2019 Sivun alkuun