Suoraan sisältöön

Kuulutukset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset hyväksyttiin

Jyväskylän seudun jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan 6.4.2017 (6 §) kunnalliset jätehuoltomääräykset. Määräykset tulevat voimaan 1.6.2017 Jyväskylän kaupungissa sekä Laukaan ja Muuramen kunnissa.

Jätehuoltomääräykset ovat yleisesti nähtävillä 10.4.–10.5.2017 osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja jätelautakunnan internetsivuilla osoitteessa http://jyvaskylanseutu.fi/jate/maaraykset sekä kaupunkirakenteen toimialalla osoitteessa Hannikaisenkatu 17, 40100 JYVÄSKYLÄ.

Jätelautakunnan internetsivuilla jätehuoltomääräykset ovat saatavilla nähtävilläoloajan jälkeenkin.

Lisätietoja: Sirpa Kovanen, puh. 014 266 5153, Johanna Ahonen, puh. 014 266 8793 ja Kirsi Nevala, puh. 014 266 5135 tai jatelautakunta@jkl.fi

Jyväskylän seudun jätelautakunta


Jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Laukaan kunnassa

Laukaan kunnassa on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Jätehuoltoviranomaisena toimivan Jyväskylän seudun jätelautakunnan on tarkasteltava, täyttääkö nykyinen kuljetusjärjestelmä jätelain edellytyksiä, ja tehtävä asiasta päätös. Päätös tehdään kunnan vastuulle kuuluvien kotitalouksissa ja julkisissa kiinteistöissä syntyvän sekajätteen ja hyötyjätteiden (biojäte, lasi, metalli, kartonki) kuljetuksista.

Kuulutusmateriaali on kokonaisuudessaan nähtävillä 13.3.–12.4.2017 kunnan virallisella ilmoitustaululla, kaupunkirakenteen toimialalla osoitteessa Hannikaisenkatu 17, 40100 JYVÄSKYLÄ sekä Jyväskylän seudun jätelautakunnan verkkosivuilla osoitteessa www.jyvaskylanseutu.fi/jate tai tästä linkistä.

Päätöksen valmistelua varten varataan kaikille henkilöille, yrityksille ja yhdistyksille sekä muille yhteisöille mahdollisuus esittää mielipide asiasta. Vapaamuotoiset mielipiteet on jätettävä kirjallisesti 12.4.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki, Kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä. Mielipiteet tulee otsikoida "Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmä".

Lisätietoja antaa jätehuoltosuunnittelija Johanna Ahonen, puh. 014 266 8793 / jatelautakunta@jkl.fi

Jyväskylän seudun jätelautakunta

Ajankohtaista

Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmä puntarissa

Laukaan kunnassa on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Jätehuoltoviranomaisena toimivan Jyväskylän seudun jätelautakunnan on tarkasteltava, täyttääkö nykyinen kuljetusjärjestelmä jätelain edellytyksiä, ja tehtävä asiasta päätös.

Päätöksen valmistelua varten varataan kaikille henkilöille, yrityksille ja yhdistyksille sekä muille yhteisöille mahdollisuus esittää mielipide asiasta. Vapaamuotoiset mielipiteet on jätettävä kirjallisesti 12.4.2017 kello 15.00 mennessä.

Lue lisää asiasta Kuulutukset-sivulta.

Copyright © Jyväskylän seudun jätehuolto 2017 Sivun alkuun