Suoraan sisältöön

Kuulutukset

KUULUTUS 25.10.2018

Hallinto-oikeuden päätös Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmästä

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 16.10.2018 antanut päätöksen nro 18/0470/2, Dnro 01242/18/5149, Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa valitusasiassa. Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Laukaassa siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.10.2019.

Päätös on nähtävillä 25.10.–26.11.2018 välisen ajan Jyväskylän kaupungin ja Laukaan kunnan virallisella ilmoitustaululla.


Jyväskylän seudun jätelautakunta

Lue tästä: Hallinto-oikeuden päätös Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmästä


KUULUTUS 9.10.2018, D/2658/02.05.00.02/2018

Luonnos jätetaksaksi 1.1.2019 alkaen

Jyväskylän seudun jätelautakunnan valmistelussa on jätetaksa, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019. Jätetaksaluonnos sisältää kiinteistöittäisen jätehuollon maksut Jyväskylän kaupungissa sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kunnissa sekä Mustankorkea Oy:n lajittelupihan ja jätekeskuksen vastaanottohinnat.

Jätetaksassa määrätään julkisoikeudellisten jätemaksujen perusteet kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluville jätteille, kuten asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyviin jätteisiin (pois lukien sako- ja umpikaivolietteet) sekä kunnan toissijaisella vastuulla (TSV) oleviin yritysjätteisiin, mikäli yksityistä palveluntarjontaa ei ole kohtuudella saatavilla ja ne sopivat kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Taksaluonnos yleisesti nähtävillä 9.10.–8.11.2018 osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja jätelautakunnan internetsivuilla http://jyvaskylanseutu.fi/jate/kuulutukset

Kuntalaisilla ja niillä, joiden oloihin asialla on huomattava vaikutus, on mahdollisuus esittää asiaa koskien mielipiteitä kirjallisesti 8.11.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki, Kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä

Lisätietoa: Kari Ström puh, 014 266 5139

Jyväskylän seudun jätelautakunta


Lue tästä: Luonnos jätetaksaksi 1.1.2019 alkaen

Ajankohtaista

Luonnos uudeksi jätetaksaksi nähtävillä

Jyväskylän seudun jätelautakunnan valmistelussa on jätetaksa, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019. Jätetaksaluonnos on yleisesti nähtävillä 9.10.–8.11.2018 osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja jätelautakunnan internetsivuilla http://jyvaskylanseutu.fi/jate/kuulutukset.

Copyright © Jyväskylän seudun jätehuolto 2018 Sivun alkuun