Suoraan sisältöön

Kuulutukset

KUULUTUS

Luonnos kunnallisista jätehuoltomääräyksistä Toivakassa

Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä uudistetaan parhaillaan vastaamaan jätelainsäädännön muuttuneita vaatimuksia ja edistämään entistä tehokkaammin valtakunnallisten kierrätystavoitteiden saavuttamista. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on estää jätehuollosta aiheutuvat haitat ja vaarat terveydelle tai ympäristölle. Määräykset ovat paikallisia sitovia määräyksiä, joilla varmistetaan toimiva jätehuolto kuntalaisten ja jätehuollon toteuttajien kannalta.

Jätehuoltomääräykset koskevat pääasiassa kunnan vastuulle säädettyä jätehuoltoa. Kunnan vastuulla on järjestää asumisessa (vakituiset ja vapaa-ajan asunnot) syntyvien yhdyskuntajätteiden, myös saostus- ja umpisäiliölietteen, jätehuolto. Lisäksi kunnan vastuulle kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa, julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa sekä asuinkiinteistöjen kanssa samaa keräyspistettä käyttävissä liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte.

Luonnos Toivakan jätetaksaksi vuodelle 2018

Jyväskylän seudun jätelautakunnan valmistelussa on Toivakan jätetaksa vuodelle 2018. Jätetaksa sisältää luettelon käytettävistä jätemaksuista Toivakan kunnassa.

Jätetaksassa määrätään julkisoikeudellisten jätemaksujen perusteet kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluville jätteille, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa, julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyville yhdyskuntajätteille (pois lukien sako- ja umpikaivolietteet).

Nähtävilläolo

Jätehuoltomääräysten ja jätetaksan luonnokset ovat yleisesti nähtävillä 24.1.–22.2.2018 Toivakan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja jätelautakunnan internet-sivuilla http://jyvaskylanseutu.fi/jate.

Kuntalaisilla ja niillä, joiden oloihin asialla on huomattava vaikutus, on mahdollisuus esittää asiaa koskien mielipiteitä. Mahdolliset mielipiteet ja huomautukset jätehuoltomääräysten ja jätetaksan luonnoksesta on jätettävä kirjallisesti 22.2.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki, Kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä

Lisätietoja: Sirpa Kovanen, puh. 014 266 5153 ja Johanna Ahonen, puh. 014 266 8793


Jyväskylän seudun jätelautakunta

Luonnokset:

Ajankohtaista

Toivakka: Kunnallisten jätehuoltomääräysten ja jätetaksan luonnokset nähtävillä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten ja Toivakan kunnan jätetaksan luonnokset ovat yleisesti nähtävillä 24.1.–22.2.2018 Toivakan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja jätehuollon Kuulutukset-sivulla.

Jyväskylä, Laukaa ja Muurame: Uudet jätetaksat voimaan 1.1.2018 alkaen

Vuoden 2018 alussa tulivat voimaan Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen jätetaksat sekä Mustankorkea Oy:n jätekeskuksen uusi hinnasto. Jätetaksassa määritellään kunnan järjestämisvastuulla olevan yhdyskuntajätehuollon maksut.

Lisätietoja: Sirpa Kovanen, puh. 014 266 5153 ja Johanna Ahonen, puh. 014 266 8793

Copyright © Jyväskylän seudun jätehuolto 2018 Sivun alkuun