Suoraan sisältöön

Kuulutukset

KUULUTUS 23.8.2018, D/1237/00.02.07/2018

Jätehuollon palvelutaso hyväksytty

Jyväskylän seudun jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan 23.8.2018 jätehuollon palvelutason, joka määriteltiin jätelautakunnan toimialueelle nyt ensimmäistä kertaan. Palvelutasossa määritetään se, millaisia jätehuoltopalveluita kuntalaisille tarjotaan. Palvelutason tavoitteena on turvata kuntalaisille jätehuoltopalvelut yhdenvertaisesti Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa. Jätehuoltopalvelut toteuttaa hyväksytyn palvelutason mukaisesti kuntien jäteyhtiö Mustankorkea Oy.

Jätehuollon palvelutasossa on kuvattu jätteiden kuljetus- ja vastaanottopalvelut sekä palveluneuvonta ja viestintä. Palvelutasossa asetetaan tavoitteet myös jätelautakunnan toteuttamille jätehuollon viranomaispalveluille sekä asumisen sako- ja umpikaivolietehuollolle. Jätehuollon palvelutasoa on valmisteltu jätehuoltoviranomaisen, Mustankorkean ja alueen kuntien kanssa tiiviissä yhteistyössä. Valmisteluvaiheessa kuultiin kuntia ja kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä sen selvittämiseksi, mitä palveluja on tarpeellista kehittää.

Sekajätettä tullaan jatkossa keräämään vain kiinteistökohtaisesti, mikä tarkoittaa Laukaan sekajätteen aluekeräyspisteiden poistamista. Jätehuoltoviranomaisen tekemän tarkastelun perusteella Laukaassa on saatavilla jätteenkuljetuspalveluita koko kunnan alueella ja tätä tukee päätös siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vuoden 2019 lokakuussa.

Jätteiden hyötykäytön lisäämiseksi hyötykeräyspisteverkostoa tullaan kehittämään. Hyötykeräysverkosto pyritään pitämään kattavana luontaisten kulkureittien varrella sekä tiheään asutuilla omakotitaloalueilla. Keräyspisteille turvataan riittävä kapasiteetti ja tyhjennysvälit sekä niiden siisteyteen ja informatiivisuuteen kiinnitetään huomiota. Asiakaspalautteissa vahvasti toivottua muovipakkausten keräystä laajennetaan. Laukaaseen ja Muurameen täydentyy Rinki Oy:n muovipakkausten keräyspiste joiden lisäksi Mustankorkea järjestää keräyspisteen Toivakkaan. Täydentävää keräystä kehitetään edelleen Jyväskylässä järjestettävän keräyskokeilun jälkeen. Kiinteistökohtainen keräys on tarkoitettu vähintään 20 huoneiston kerros- ja rivitaloille. Myös kartonkipakkausten keräystä laajennetaan keräyspisteille, joihin astian sijoittaminen on mahdollista.

Mustankorkea tarjoaa neuvontaa lajittelusta, kierrätyksestä ja jätehuoltopalveluista. Verkkosivujen, sosiaalisen median sekä postitse jaettavan materiaalin lisäksi on tarkoitus kehittää sähköisiä kanavia varmistamaan palveluiden sujuvuus. Isojen jäte-erien ja suurten jätteiden vastaanottopalvelua selvitetään ja kartoitetaan joko Laukaaseen rakennettavan jäteaseman tai kiertävänä keräyksenä toteutettavan jäteasemapalvelun muodossa.

Jätehuollon palvelutaso on luettavissa Jyväskylän seudun jätelautakunnan nettisivuilla osoitteessa jyvaskylanseutu.fi/jate.

Lue tästä: Jätehuollon palvelutaso 2018–2021


Kuulutus 29.8.2018, D/2543/02.05.00.02/2017

Jyväskylän kaupungin jätetaksa 1.10.2018 alkaen

Jyväskylän seudun jätelautakunta on hyväksynyt 23.8.2018 Jyväskylän jätetaksan täydentämisen muovipakkausten kuljetushinnalla 1.10.2018 alkaen.

Taksa-asiakirja on nähtävillä 28.9.2018 saakka Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja tietoverkossa http://jyvaskylanseutu.fi/jate/kuulutukset

Päätökseen saa hakea muutosta jätelain 137 §:n mukaan valittamalla kirjallisesti 28.9.2018 mennessä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (osoite Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA) siten kuin kuntalaissa säädetään.

Lisätietoja: Sirpa Kovanen, puh. 014 266 5153

www.jyvaskyla.fi/hallinto/lautakunnat/lautakunnat/jate


Lue tästä: Jyväskylän kaupungin jätetaksa

Ajankohtaista

Jätehuollon palvelutaso ja Jyväskylän jätetaksan täydennys hyväksyttiin

Jyväskylän seudun jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan 23.8.2018 jätehuollon palvelutason, joka määriteltiin jätelautakunnan toimialueelle nyt ensimmäistä kertaan. Palvelutasossa määritetään se, millaisia jätehuoltopalveluita kuntalaisille tarjotaan.

Lautakunta hyväksyi myös Jyväskylän jätetaksan täydentämisen muovipakkausten kuljetushinnalla 1.10.2018 alkaen.

Asiakirjat löytyvät Kuulutukset-sivulta.

Copyright © Jyväskylän seudun jätehuolto 2018 Sivun alkuun